כוח אדם

 

 

קו המנחה לפעילות התחום לאפשר ללקוח לצמוח עם צוות עובדים.

ריכוז הפעילות בתחום כוח אדם על איתור והתאמה עובד המתאים למשרה.